در دوره تحول قضایی نیازمند آن بودیم که گام‌هایی اساسی برای تعالی نظام قضایی برداریم
799

در دوره تحول قضایی نیازمند آن بودیم که گام‌هایی اساسی برای تعالی نظام قضایی برداریم

رئیس قوه‌قضاییه در دیدار با رهبر انقلاب:امروز بیش از ۷۰ درصد بدنه دستگاه قضا را جوانان فعال و با انگیزه تشکیل می‌دهند که نیروی اصلی برای ادامه حرکت تحولی در قوه‌قضاییه هستند.

قوه قضاییه با همکاری مدیران و نیروهای کارآمد، تحول‌خواه‌ و عدالت‌طلب و با مدیریت خوبی که بر این قوه حاکم خواهد شد، با قدرت در مسیر اجرای عدالت حرکت می‌کند تا مردم طعم شیرین عدالت را بیش از پیش احساس کنند. در دولت مردمی نیز مأموریت تحولی را پیگیری و قوه‌قضاییه‌ را در برطرف کردن برخی کاستی‌هایی‌ که در این قوه وجود دارد یاری می‌دهد‌ تا کار اجرای عدالت تسهیل شود.

انتهای پیام/