آیت الله رئیسی و آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی عصر امروز با یکدیگر دیدار کردند.
631

رئیس‌جمهور منتخب و آیت‌الله جوادی آملی دیدار کردند

آیت الله رئیسی و آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی عصر امروز با یکدیگر دیدار کردند.