انتخاب اعضای کابینه دولت سیزدهم به مرحله ارزیابی‌های تخصصی رسید
956

گام های اساسی برای دولت مردمی ایران قوی

انتخاب اعضای کابینه دولت سیزدهم به مرحله ارزیابی‌های تخصصی رسید

انتخاب اعضای کابینه دولت سیزدهم توسط رییس جمهور منتخب وارد مرحله ارزیابی شایستگی توسط کارگروه‌های تخصصی شده است.

براساس این گزارش در این مرحله افراد معرفی شده که چندبرابر ظرفیت مسئولیت‌های مورد نیاز در کابینه هستند، توسط کارگروه‌های تخصصی متناسب با «ماموریت‌های هر وزارت خانه» و «رویکردهای کلان دولت جدید» در هر حوزه، ارزیابی تخصصی می‌شوند.
 
نتایج این ارزیابی‌ها جهت طی مراحل بعدی در اختیار رئیس جمهور منتخب قرار خواهد گرفت.


انتهای پیام /