سخنرانی تولیت آستان قدس رضوی در نشست مسئولین همایش جهانی حضرت علی اصغر(ع)
827

سخنرانی تولیت آستان قدس رضوی در نشست مسئولین همایش جهانی حضرت علی اصغر(ع)

حضور و سخنرانی تولیت آستان قدس رضوی در نشست سالانه مسئولان برگزاری همایش جهانی حضرت علی اصغر (ع)