جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس آغاز شد
377

با حضور رئیس جمهور؛

جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس آغاز شد

جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم با حضور آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

آیت الله رئیسی تا دقایقی دیگر در معرفی و دفاع از ۱۹وزیر پیشنهادی خود برای تصدی وزارتخانه‌های دولت سیزدهم، سخنرانی خواهد کرد.