آیت الله رئیسی دوز دوم واکسن ایرانی برکت را دریافت کرد
421

آیت الله رئیسی دوز دوم واکسن ایرانی برکت را دریافت کرد

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور عصر امروز یکشنبه با حضور در یکی از مراکز درمانی، دوز دوم واکسن ایرانی برکت را دریافت کرد.

رئیس جمهور پس از دریافت دوز دوم واکسن، برای کادر درمان و مدافعان سلامت در خدمت رسانی به مردم، آرزوی موفقیت نمود.