فرهاد رهبر به سمت دستیار اقتصادی رئیس جمهور منصوب شد
355

فرهاد رهبر به سمت دستیار اقتصادی رئیس جمهور منصوب شد

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی با صدور حکمی دکتر "فرهاد رهبر" را به سمت دستیار اقتصادی رئیس جمهور منصوب کرد.

دکتر رهبر متولد ۱۳۳۸ سمنان و دانش آموخته دکترای اقتصاد نظری است که ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی و ریاست دانشگاه تهران را در کارنامه اجرایی و مدیریتی خود دارد.