مهمترین موضوعات جاری و مسائل اقتصادی کشور بررسی شد
226

در نشست سران سه قوه؛

مهمترین موضوعات جاری و مسائل اقتصادی کشور بررسی شد

نشست سران سه قوه شنبه شب به میزبانی آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور برگزار شد .

سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه در این نشست مهمترین موضوعات جاری و‌ مسائل اقتصادی کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند .