امضای ۸ سند همکاری در بخش های مختلف میان ایران و تاجیکستان امضای ۸ سند همکاری در بخش های مختلف میان ایران و تاجیکستان
670

در پایان دیدار رسمی روسای جمهور انجام شد؛

امضای ۸ سند همکاری در بخش های مختلف میان ایران و تاجیکستان امضای ۸ سند همکاری در بخش های مختلف میان ایران و تاجیکستان

در پایان دیدار و گفتگوهای آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان و مقامات همراه با رئیس جمهور و مقامات تاجیکستانی، طرفین ۶ یادداشت تفاهم همکاری، یک توافق نامه و یک پروتکل فنی همکاری های گمرکی به امضا رساندند.

علاوه بر این روسای جمهور دو کشور بیانیه رسمی مشترکی منتشر کردند.