آیت الله رئیسی: هیاتی به ریاست استاندار در اولین فرصت برای حل مشکلات عشایر اقدام می کند
684

در جمع مردم تنگ‌سرخ؛

آیت الله رئیسی: هیاتی به ریاست استاندار در اولین فرصت برای حل مشکلات عشایر اقدام می کند

رئیس جمهور پس از بازدید از روند ساخت سد تنگ سرخ یاسوج و در مسیر بازگشت، هنگامی که با اجتماع مردم منطقه تنگ سرخ مواجه شد، درجمع آنان حضور یافت و بی‌واسطه سخنان و درددل‌های مردم را شنید.

آیت الله رئیسی در پاسخ به اجتماع کنندگان که به نحوه استفاده از مراتع منطقه معترض بودند، قول داد در اولین فرصت، (یکشنبه) هیاتی به ریاست استاندار به منطقه خواهند رفت تا برای حل و فصل مشکلات تصمیم بگیرند.

رئیس جمهور تاکید کرد: این هیات عادلانه و بدون تاثیر از افراد و گروهها به مشکلات رسیدگی خواهد کرد.