ادامه جلسات فوق‌العاده دولت برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱
729

ادامه جلسات فوق‌العاده دولت برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱

هیات وزیران در ادامه بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بعدازظهر روز جمعه نیز جلسه فوق‌العاده تشکیل داد.

در این جلسه که به ریاست آیت‌الله دکتر رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، اعضای دولت تبصره‌های دیگری از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را بررسی و در این خصوص با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.
گفتنی است، هیات وزیران بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را در جلسات آتی خود نیز ادامه خواهد داد.