«علیرضا مختارپور قهرودی» رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران شد
946

با حکم رئیس جمهور؛

«علیرضا مختارپور قهرودی» رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران شد

دکتر رئیسی در حکمی «علیرضا مختارپور قهرودی» را به عنوان رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای تبصره(۲) ماده(۵) قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹,۰۸.۰۲ مجلس شورای اسلامی، مصوبه مورخ ۱۳۸۱.۰۶.۰۲ شورای عالی اداری و تایید هیأت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای مدت چهار سال «علیرضا مختارپور قهرودی» را به عنوان «رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران» منصوب کرد.