دکتر رئیسی در بافت تاریخی یزد حضور یافت/ گفتگو رئیس جمهور با مردم و کسبه بازار قدیمی یزد
779

دکتر رئیسی در بافت تاریخی یزد حضور یافت/ گفتگو رئیس جمهور با مردم و کسبه بازار قدیمی یزد

آیت الله رئیسی از بافت تاریخی یزد بازدید کرد و با حضور در بازار قدیمی این شهر از نزدیک با برخی کسبه و مردم به گفتگو پرداخت.

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی روز جمعه از بافت تاریخی شهر یزد و برخی اماکن مرمت شده یا نیازمند احیا و بازسازی در این بافت بازدید کرد.
در این بازدید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و کارشناسان آثار تاریخی خواستار تسهیل در ضوابط احیا و مرمت بافت های تاریخی در راستای افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در این امر شدند.
همچنین آیت الله رئیسی در ادامه این بازدید با حضور در بازار قدیمی شهر یزد از نزدیک با برخی کسبه و مردم دیدار و گفتگو کرد.