حضور رئیس جمهور در کارگاه احیای بنای تاریخی در یزد/ دکتر رئیسی: بهترین روش احیای بافت های فرسوده و سنتی احیا بوسیله مردم است
804

حضور رئیس جمهور در کارگاه احیای بنای تاریخی در یزد/ دکتر رئیسی: بهترین روش احیای بافت های فرسوده و سنتی احیا بوسیله مردم است

رئیس جمهور گفت: بهترین روش برای احیای بافت های سنتی و فرسوده روش احیا به کمک خود مردم است.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه های سفر به استان یزد از یکی از کارگاه های احیای بناهای تاریخی این شهر دیدن کرد.
رئیس جمهور مردم یزد را مردمی خیر دانست و خاطر نشان کرد: ایرانی هایی که خارج از کشور ساکن هستند همانطور که در بحث سلامت علاقه مند به کمک برای کشور بودند برای کمک به میراث فرهنگی هم مشتاق هستند.
آیت الله رئیسی افزود: بهترین روش برای احیای بافت های سنتی و فرسوده روش احیا به کمک خود مردم است که به جای زحمت برای آنها خودشان اینکار را انجام دهند.
این مجموعه سالها پیش یک کارخانه تولیدی بوده که با انتقال تجهیزات این واحد به شهرک صنعتی یزد بنای آن در حال تخریب بود که با سرمایه گذاری بخش خصوصی قرار است به هتل سنتی ۵ ستاره تبدیل شود.