نشست های جداگانه رئیس جمهور با شورای عالی مدیریت حوزه، اعضای خبرگان و هیئت رئیسه مجمع عمومی جامعه مدرسین
966

در دومین روز سفر به قم صورت گرفت؛

نشست های جداگانه رئیس جمهور با شورای عالی مدیریت حوزه، اعضای خبرگان و هیئت رئیسه مجمع عمومی جامعه مدرسین

آیت الله رئیسی نشست های جداگانه ای با اساتید حوزه و علمای قم داشت.

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در ادامه دیدارهای خود در شهر قم نشست های جداگانه ای با اعضای شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم، جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری و هیئت رییسه مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم داشت.
در این نشست ها اساتید و علمای حاضر به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در موضوعات مختلف مذهبی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پرداختند و رئیس جمهور هم نکاتی درباره اقدامات و برنامه های دولت سیزدهم ارائه کرد.