اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
730

در جلسه هیات دولت انجام شد

اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، با اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) موافقت کرد.

جلسه  هیات دولت عصر امروز یکشنبه به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در آن به موجب اصلاح اساسنامه فوق، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت از بین افراد مسلمان، مؤمن، متعهد، متخصص، مورد وثوق و امانتدار برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

همچنین مدیرعامل می تواند بخشی از اختیارات خود را به تشخیص و مسئولیت خود به هر یک از مدیران و یا کارمندان مسلمان، مؤمن، متعهد  متخصص، مورد وثوق و امانتدار شرکت تفویض نماید.

در جلسه هیات دولت همچنین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور گزارشی از وضعیت ایران درخصوص مهاجرت های بین المللی براساس شاخص های جهانی را به هیات وزیران ارائه داد.

در ادامه جلسه، اعضای دولت تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی را بررسی و به تصویب رساندند.

تعیین تکلیف دستگاه مسئول کمیسیون های مشترک اقتصادی ایران با دیگر کشورها

با توجه به درخواست برخی وزارتخانه ها برای اعمال تغییرات در مسئولیت کمیسیون های مشترک اقتصادی با سایر کشورها، هیئت وزیران درخصوص تعیین تکلیف مسئولیت کمیسیون های مذکور در دولت سیزدهم تصمیم گیری کرد.

تنفیذ مصوبه های مربوط به تسویه مطالبات و بدهی های شرکت های دولتی بخش های آب و برق وزارت نیرو با دولت برای اجرا در سال ۱۴۰۰

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد بند (د) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، با تنفیذ تصویب نامه های مربوط به تسویه مطالبات شرکت های دولتی بخش های آب و برق وزارت نیرو با بدهی این شرکت ها به دولت برای اجرا در سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.

تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس

هیات وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.