تعیین نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۷ شورای تخصصی
808

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور انجام شد؛

تعیین نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۷ شورای تخصصی

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمایندگان شورا در هفت ستاد و شورای تخصصی کشور تعیین شدند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز سه شنبه به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در آن آقایان مرتضی میرباقری ، عادل پیغامی و خانم خزعلی بعنوان نمایندگان شورا در ستاد نقشه مهندسی فرهنگی ، آقای ابراهیم سوزنچی بعنوان عضو ستاد هماهنگی علم و فناوری حوزه دفاعی ، آقایان مرتضی میرباقری، ابراهیم سوزنچی، حجت الاسلام و المسلمین محمد قمی و ایمان افتخاری بعنوان اعضای شورای اسلامی شدن دانشگاه ها، آقای حسین ساعی بعنوان عضو شورای فرهنگ عمومی، آقایان امیرحسین بانکی‌پور و یاوری بعنوان اعضای شورای فرهنگی و اجتماعی زنان ، آقایان مخبر دزفولی، حمید پارسانیا، ایمان افتخاری و منصور کبکانیان بعنوان نمایندگان شورا در ستاد نقشه جامع علمی کشور و حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی بعنوان عضو شورای برنامه ریزی اهل سنت انتخاب شدند.
در این جلسه جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی بعنوان سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و راهبری کلان و نظارت بر اجرایی شدن مصوبات همراه با تامین ضمانت اجرایی شدن مصوبات در حوزه علم، فناوری و فرهنگ و لازم‌الاجرا بودن مصوبات برای قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی  به تصویب رسید.
در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین ترکیب اعضای حقوقی شورا بصورت مکتوب دریافت شد که نتیجه آن بعنوان مصوبه شورا تلقی خواهد شد.