آیا چرخ اقتصاد می‌چرخد؟
656

آیا چرخ اقتصاد می‌چرخد؟

قرار بود هم چرخ سانتریفیوژ‌ها بچرخد هم چرخ اقتصاد. مردم عزیز آیا چرخ اقتصاد می‌چرخد؟

 

 مدت زمان: 4 دقیقه 12 ثانیه