اصلاح آیین‌نامه مربوط به استفاده از اسناد خزانه برای تسویه بدهی‌های انتقال یافته به شرکت‌های دولتی
537

در جلسه هیأت دولت انجام شد؛

اصلاح آیین‌نامه مربوط به استفاده از اسناد خزانه برای تسویه بدهی‌های انتقال یافته به شرکت‌های دولتی

جلسه هیأت دولت عصر امروز (یکشنبه) به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد و در آن اعضای دولت با تغییر طبقهبندی گرمسیری شهرستان بشرویه واقع در استان خراسان جنوبی موافقت کردند.

در اجرای تبصره (۱) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر اعمال قیمت‌های ترجیحی برق و گاز طبیعی با لحاظ مناطق جغرافیایی و نوع، میزان و زمان مصرف و نیز با توجه به گزارش‌های ارایه شده از سوی اداره کل هواشناسی درخصوص شرایط آب و هوایی شهرستان بشرویه، هیأت وزیران مصوب کرد این شهرستان به مدت دو ماه (از ابتدای تیر ماه تا پایان مرداد ماه) به عنوان منطقه گرمسیر (۴) تعیین شود.

اصلاح مصوبه دولت درخصوص تعدیل مجازات‏‌های نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین
هیأت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع ایراد قانونی درخصوص مصوبه مربوط به تعدیل مجازات‌های نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین، مصوبه مذکور را اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، مبالغ مجازات نقدی مندرج در ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار به ترتیب، یکصد میلیون ریال، ۴۰۰ میلیون ریال و ۷۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

آیین نامه مربوط به استفاده از اسناد خزانه برای تسویه بدهی‌های انتقال یافته به شرکت‌های دولتی اصلاح شد
هیأت وزیران به منظور امکان استفاده از اسناد خزانه برای تسویه بدهی‌های انتقال یافته به شرکت‌های دولتی، آیین نامه جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص تسویه بدهی‌ها و مطالبات خود با اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق صدور اسناد خزانه را اصلاح کرد.
به موجب اصلاحیه فوق، مطالبات قطعی معوق دولت شامل مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی دولت به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه) است که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد.