آیت الله رئیسی در مراسم دریافت استوارنامه سفیر جدید کوبا: کشورهای مستقل با تامین نیازمندهای یکدیگر می‌توانند تحریم‌ها را بی اثر کنند
719

آیت الله رئیسی در مراسم دریافت استوارنامه سفیر جدید کوبا:

آیت الله رئیسی در مراسم دریافت استوارنامه سفیر جدید کوبا: کشورهای مستقل با تامین نیازمندهای یکدیگر می‌توانند تحریم‌ها را بی اثر کنند

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت توسعه و تعمیق روابط تهران- هاوانا اظهارداشت: کشورهای مستقل با ارتقای سطح روابط و تامین نیازمندی‌های یکدیگر می‌توانند تهدید و تحریم‌های سلطه گران جهانی را خنثی و بی اثر کنند.

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی روز شنبه پس از دریافت استوارنامه «آلبرتو گونزالس کاساس» سفیر جدید جمهوری کوبا با اشاره به اینکه ضد امپریالیستی و ضد ظلم دو ملت ایران و کوبا را به هم نزدیک کرده است،‌ گفت: باید روابط نزدیک دو کشور در همه حوزه‌ها از جمله بخش‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی در راستای منافع دو ملت ارتقا یابد.

رئیس جمهور با بیان اینکه «تحریم» و «تهدید» به ابزار جدید سلطه‌گران علیه ملت‌های مستقل تبدیل شده است،‌ اظهارداشت: در چنین شرایطی لازم است کشورهای مستقل با استفاده از ظرفیت‌ها و تامین نیازمندی های یکدیگر در مسیر بی اثر کردن تحریم‌ها گام هایی بردارند.

دکتر رئیسی با اشاره به اصول انقلاب‌ها و جنبش های آزادیبخش در مناطق مختلف جهان گفت: از امام خمینی(ره) آموخته‌ایم که از مقاومت ملت‌ها در مقابل بی عدالتی و ظلم حمایت کنیم و بر این اساس ارتقای روابط با ملت هایی که در مسیر مبارزه با سلطه گران هستند از سیاست های قطعی جمهوری اسلامی ایران است.

آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه روابط ایران و کوبا راهبردی است، گفت: ایران با همه کشورهایی که در خط مقدم مبارزه با سلطه گران هستند ارتباط راهبردی دارد.

«آلبرتو گونزالس کاساس» سفیر جدید جمهوری کوبا نیز دراین دیدار پس از تقدیم استوارنامه خود با بیان اینکه تهران و هاوانا از نظر سیاسی از رابطه برادرانه و مستحکمی برخوردار هستند، اظهارداشت: کوبا تمایل دارد سطح روابط اقتصادی و تجاری خود را با ایران متناسب با مناسبات سیاسی افزایش دهد.