آیت‌الله رئیسی "قانون تفسیر بند «ط» تبصره (۱) بودجه سال ۱۴۰۰" را برای اجرا ابلاغ کرد
330

آیت‌الله رئیسی "قانون تفسیر بند «ط» تبصره (۱) بودجه سال ۱۴۰۰" را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور "قانون تفسیر بند «ط» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» را برای اجرا به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشورابلاغ کرد.

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر بند «ط» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.