آغاز نشست استانداران سراسر کشور با حضور رئیس جمهور
936

آغاز نشست استانداران سراسر کشور با حضور رئیس جمهور

نشست استانداران سراسر کشور با حضور رئیس جمهور در وزارت کشور آغاز شد.

با حضور آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور نشست استانداران سراسر کشور در وزارت کشور آغاز شد.
در ابتدای این نشست وزیر کشور گزارشی از اقدامات و پیگیری های انجام شده بیان کرد و در ادامه ١٨ استاندار مسائل و پیشنهادهای خود را برای توسعه استان‌ها با رئیس جمهور مطرح کردند.
افزایش اختیارات استانداران و تمرکز زدایی، توجه به کم آبی و مشکلات ناشی از آن برای کشاورزان و دامداران، افزایش جذب سرمایه گذاری، آغاز توسعه راه و راه آهن در استان‌های پهناور و ظرفیت استان‌های مرزی برای توسعه از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
هم اکنون رئیس جمهور در حال سخنرانی در جمع استانداران است.

این خبر در حال تکمیل است...