شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان را تصویب کرد
392

شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان را تصویب کرد

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان تصویب و آیین‌نامه شورای هنر تصحیح شد.

هشتصد و پنجاه هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد.
در این جلسه اساسنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان تصویب و آیین‌نامه شورای هنر تصحیح شد.
نسخه اصلاحی کلیات سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز براساس تدابیر رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) طرح شد، اما تکمیل بررسی به جلسه بعدی موکول شد.