تصویب پیشنهادهای مربوط به تقویت بنیان های تولید و توسعه اشتغال
446

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام شد؛

تصویب پیشنهادهای مربوط به تقویت بنیان های تولید و توسعه اشتغال

در جلسه یکشنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رییسی رییس جمهور برگزار شد گزارشی از وضعیت تجارت خارجی در سال ۱۴۰۰ و بازار بورس مطرح شد.

در این گزارش به رشد قابل توجه تجارت با کشورهای مختلف بویژه همسایگان اشاره شده است.
همچنین بر اساس این گزارش بازار سرمایه در چند هفته اخیر وضعیت خوبی داشته و از توان قابل توجه و رو به رشدی برخواردار بوده است.
در این جلسه با توجه به شعار امسال مبنی بر تولید دانش بنیان و اشتغالزایی، وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت،معدن و تجارت پیشنهادهای این وزارتخانه ها را در زمینه تقویت بنیان های تولید و توسعه اشتغال مطرح کردند که پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصویب شد.
دولت پیش از این در جلسات سال گذشته مصوبات لازم را برای رفع موانع تولید تصویب و ابلاغ کرده است.