تفویض اختیارات لازم به دولت برای مولدسازی دارایی‌های مازاد
474

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی انجام شد

تفویض اختیارات لازم به دولت برای مولدسازی دارایی‌های مازاد

روند اجرای قانون مولدسازی دارایی‌هاو افزایش بهره‌وری از اموال مازاد دولت و موانع و مشکلات آن در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که عصر امروز به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رییسی برگزار شد، بررسی شد.

در این جلسه که روسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در آن حضور داشتند، پس از بررسی موانع اجرایی مولدسازی و ارتقای بهره‌وری از اموال مازاد دولت، پیشنهادهای وزارت اقتصاد و دارایی در زمینه ساز و کارهای لازم برای استفاده بهتر از این دارایی‌ها ارائه و تصویب شد.
سران قوا و دیگر اعضای شورای عالی در این جلسه با تفویض اختیارات قانونی لازم به دولت برای هموار کردن مسیر اجرا و بهبود روش‌های افزایش بهره‌وری اموال و مولدسازی دارایی‌های مازاد موافقت کردند.
در این جلسه همچنین سران سه قوه با اشاره به انسجام و هماهنگی موجود در ارکان نظام آن را فرصتی مناسب و موثر در بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم دانستند.