قرائت فاتحه رئیس جمهور بر پیکر مرحوم نادر طالب‌زاده
601

با حضور در معراج‌الشهدای تهران انجام شد؛

قرائت فاتحه رئیس جمهور بر پیکر مرحوم نادر طالب‌زاده

رئیس جمهور با حضور در معراج‌الشهدای تهران بر پیکر مرحوم نادر طالب‌زاده فاتحه‌ای قرائت کرد.

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه با حضور در معراج‌الشهدای تهران با گرامیداشت خدمات مرحوم نادر طالب‌زاده در عرصه فرهنگی، ضمن قرائت فاتحه از خداوند متعال برای وی رحمت و رضوان الهی مسالت کرد.

رئیس جمهور همچنین با حضور بر پیکر شهدای گمنام در معراج‌الشهدا برای آنان نیز فاتحه قرائت کرد.