بررسی تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی در جلسه امروز هیأت دولت
366

بررسی تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی در جلسه امروز هیأت دولت

جلسه هیأت دولت صبح روز چهارشنبه به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد.

در این جلسه، اعضای دولت ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث مهم کشور، به بررسی تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی و تصمیم گیری درخصوص آنها پرداختند.