بازدید هوایی رئیس جمهور از روند احیای دریاچه ارومیه
310

بازدید هوایی رئیس جمهور از روند احیای دریاچه ارومیه

آیت الله رئیسی از طرح احیای دریاچه ارومیه و اقدامات انجام شده در این زمینه بازدید کرد.

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در مسیر سفر از ارومیه به مهاباد بصورت هوایی از روند احیای دریاچه ارومیه و اقدامات انجام شده در این طرح بازدید و دستورات لازم را برای تسریع در روند احیای این دریاچه صادر کرد.