آیت‌الله رئیسی فرارسیدن روز ملی جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپی را تبریک گفت
807

آیت‌الله رئیسی فرارسیدن روز ملی جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپی را تبریک گفت

رئیس جمهور فرارسیدن روز ملی جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپی را به دولت و مردم این کشور تبریک گفت.

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در پیامی فرارسیدن روز ملی جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپی را به خانم «سهله ورک زوده» رئیس جمهور و دولت و مردم این کشور تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد، روابط برادرانه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپی که همواره بر اساس احترام متقابل و همکاری‌های مثمرثمر بوده است، بیش از پیش تقویت شود.