بازدید هوایی آیت‌الله رئیسی از رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی/گفتگوی رئیس جمهور با اهالی و کشاورزان روستای قلعه‌بالا
618

در اولین بخش از برنامه‌های سفر به اصفهان صورت گرفت؛

بازدید هوایی آیت‌الله رئیسی از رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی/گفتگوی رئیس جمهور با اهالی و کشاورزان روستای قلعه‌بالا

رئیس جمهور با بالگرد از رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی دیدن کرد.

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی که در بدو ورود به استان اصفهان، مهمترین مشکل استان را کم‌آبی عنوان کرده بود، در اولین بخش از برنامه‌های سفر به اصفهان، با بالگرد از بخش‌هایی از رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی دیدن کرد.

رئیس جمهور همچنین در روستای قلعه‌بالا در حاشیه زاینده‌رود حضور یافته و از نزدیک با کشاورزان و اهالی این منطقه دیدار و گفتگو کرد و در جریان مشکلات انها قرار گرفت.