تصویب آیین نامه اجرایی نحوه تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شهرداری‌ها
784

به ریاست معاون اول رئیس جمهور مصوب شد؛

تصویب آیین نامه اجرایی نحوه تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شهرداری‌ها

در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیات دولت که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، آیین نامه اجرایی نحوه تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شهرداری‌ها با دستگاه‌های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها از طریق مبادله اراضی و املاک به تصویب رسید.

هیات وزیران در اجرای حکم مقرر در بند (ع) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شهرداری‌ها با دستگاه‌های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها از طریق مبادله اراضی و املاک، آیین نامه اجرایی این بند از قانون را به تصویب رساند.
 
تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های مجلس
در ادامه، دولت ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.