اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از سیل در استان خراسان جنوبی
550

اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از سیل در استان خراسان جنوبی

در جلسه امروز هیأت وزیران که بعدازظهر روز یکشنبه به ریاست دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اعضای دولت با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از سیل در استان خراسان جنوبی موافقت کردند.

با تصویب هیأت وزیران، مبلغ ۱۵۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار به صورت هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای، برای جبران خسارات وارده به بخش های مسکونی و تأسیسات زیربنایی ناشی ‌از وقوع سیل دی ماه سال ۱۴۰۰ در شهرستان های استان خراسان جنوبی اختصاص یافت.

اعتبار یاد شده شامل اعتبار بلاعوض جهت احداث ۱۵ واحد مسکونی شهری و ۲۱ واحد مسکونی روستایی هرکدام به ترتیب به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال، کمک بلاعوض جهت تعمیر ۲۱ واحد مسکونی شهری، روستایی و تجاری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال، کمک بلاعوض جهت تأمین لوازم معیشتی برای ۳۶ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال و نیز بازسازی تأسیسات زیربنایی است.
همچنین با تصویب دولت، مبلغ ۶۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله برای تسهیلات بازسازی (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی)، بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات تعمیری و بازپرداخت ۷ ساله برای تسهیلات معیشتی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور جبران خسارات ناشی از سیل و آب گرفتگی مناطق مسکونی شهرستان های استان خراسان جنوبی با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می گردد.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی نیز موظفند ضمن نظارت فنی واجرایی برروند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

موافقت با اختصاص اعتبار برای ساماندهی و اصلاح مسیر رودخانه اترک در استان گلستان
هیأت وزیران در ادامه، با اختصاص مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی های سرمایه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به منظور ساماندهی و اصلاح مسیر رودخانه اترک و جلوگیری از هدر رفتن منابع آبی مورد نیاز شرب و کشاورزی موافقت کرد.
دوفت همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

اختصاص اعتبار برای اجرای پروژه های پیشگیرانه در استان اردبیل
دولت مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی های سرمایه ای بابت اجرای پروژه های پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی و پیشگیری از فرسایش بیشتر خاک کشاورزی به رودخانه مرزی ارس در استان اردبیل به منظور کنترل سیلاب و اجرای طرح های ساماندهی در نقاط حساس مسیر رودخانه مذکور اختصاص داد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل نیز موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص برخی از پیشنهادهای نمایندگان مجلس
در ادامه جلسه، دولت ضمن اعلام نظر درخصوص برخی از پیشنهادهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع مربوط تعیین کرد.