مردم روستای قلعه‌جی قهرمانانه مقابل دشمن ایستادند و افتخارآفرینی کردند/ قدردان ایستادگی مردم قلعه‌جی در مقابل دشمن هستیم
389

آیت‌الله رئیسی در دیدار با خانواده تعدادی از شهدا و جانبازان روستای قلعه‌جی:

مردم روستای قلعه‌جی قهرمانانه مقابل دشمن ایستادند و افتخارآفرینی کردند/ قدردان ایستادگی مردم قلعه‌جی در مقابل دشمن هستیم

رئیس جمهور از استاندار کردستان خواست که مسئول بنیاد شهید شهرستان را مامور کند تا در روستای قلعه‌جی و مناطق مشابه حضور یافته و به مشکلات و جراحات ناشی از بمباران شیمیایی مردم رسیدگی کند و تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم در دوره مسئولیت خود به وظیفه‌مان نسبت به شما مردم به شکل مطلوب عمل کنیم.

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز جمعه در ادامه برنامه‌های سفر دولت مردمی به استان کردستان در جریان حضور میان اهالی روستای قلعه‌جی با حضور در منزل شهید شمیران میرزایی از شهدای حملات شیمیایی رژیم بعث عراق به این روستا گفت: شما مردم روستای قلعه‌جی و مناطق اطراف در روزهای سخت جنگ، مقاومتی مثال‌زدنی از خود نشان دادید و با رشادت، شهامت و شجاعت خود برای کشور افتخارآفرینی کردید.
رئیس جمهور افزود: مردم این مناطق می‌توانستند در همان روزهای آغاز جنگ منطقه را تخلیه کنند، اما قهرمانانه ایستادگی کردند و این ایستادگی و مقاومت آنان بسیار ارزشمند است.
دکتر رئیسی با تاکید بر اینکه همواره قدردان این از خودگذشتگی‌ها هستیم، اظهار داشت: اگر در رسیدگی به وضعیت جانبازی و مشکلات ناشی از بمباران شیمیایی این مناطق کوتاهی شده است، به معنای بی‌توجهی به شما مردم نیست.
رئیس جمهور از استاندار خواست که مسئول بنیاد شهید شهرستان را مامور کند تا با حضور در روستای قلعه‌جی مناطق مشابه حضور یافته و به مشکلات و جراحات ناشی از بمباران شیمیایی مردم رسیدگی کنند و تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم در دوره مسئولیت خود به وظیفه‌مان نسبت به شما مردم به شکل مطلوب عمل کنیم.
خانواده شهیدان جمال کریمی، سبحان فتح‌اللهی، فریده کهربایی به عنوان خانواده شهدای حملات شیمیایی رژیم بعث عراق به روستای قلعه‌جی و محمد حیدری، سید حبیب حسینی پدر شهید حمید حسینی، دلسوز میرزایی و مادح عزیزنژاد نیز به عنوان جانبازان این حملات شیمیایی در این دیدار حضور داشتند.