بازدید آیت الله رئیسی از باشگاه افسران سنندج
488

بازدید آیت الله رئیسی از باشگاه افسران سنندج

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی شامگاه روز جمعه در پایان سفر دولت مردمی به استان کردستان با حضور در باشگاه افسران سنندج ضمن زیارت قبور شهدام گمنام مدفون در این محل با توضیح مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان در جریان تاریخچه این یادمان دوران دفاع مقدس قرار گرفت.
رئیس جمهور همچنین در حاشیه این بازدید با همسر و فرزند سردار شهید محمود امان‌اللهی از نزدیک گفتگو کرد.
باشگاه افسران سنندج یکی از نمادهای مقاومت و ایستادگی پیشمرگان مسلمان کُرد در استان کردستان است که در سال ۱۳۵۹ به مدت ۲۲ روز در محاصره تعداد زیادی از عوامل گروهک‌های مختلف ضد انقلاب اعم از کومله، دموکرات، چریک‌های فدایی خلق، اقلیت، اکثریت، پیکار، رنجبران، و ده‌ها گروه مزدور دیگر قرار گرفت اما با مقاومت جانانه چند ده نفر از رزمندگان اسلام اجازه سقوط این منطقه مهم و مشرف به شهر سنندج را به عناصر ضد انقلاب نداده و سرانجام از محاصره خارج شدند.
مزار مطهر پنج شهید گمنام، به همراه پیکر پاک و مطهر شهیدان «عدنان مردوخی» از پیشمرگان مسلمان کُرد و «محمدرشید احمید» از درجه‌داران ارتش جمهوری اسلامی ایران که هشتم اردیبهشت ۱۳۵۹ در مقابل ضد انقلاب به شهادت رسیدند، در باشگاه افسران سنندج قرار دارد.

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی شامگاه روز جمعه در پایان سفر دولت مردمی به استان کردستان با حضور در باشگاه افسران سنندج ضمن زیارت قبور شهدام گمنام مدفون در این محل با توضیح مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان در جریان تاریخچه این یادمان دوران دفاع مقدس قرار گرفت.
رئیس جمهور همچنین در حاشیه این بازدید با همسر و فرزند سردار شهید محمود امان‌اللهی از نزدیک گفتگو کرد.
باشگاه افسران سنندج یکی از نمادهای مقاومت و ایستادگی پیشمرگان مسلمان کُرد در استان کردستان است که در سال ۱۳۵۹ به مدت ۲۲ روز در محاصره تعداد زیادی از عوامل گروهک‌های مختلف ضد انقلاب اعم از کومله، دموکرات، چریک‌های فدایی خلق، اقلیت، اکثریت، پیکار، رنجبران، و ده‌ها گروه مزدور دیگر قرار گرفت اما با مقاومت جانانه چند ده نفر از رزمندگان اسلام اجازه سقوط این منطقه مهم و مشرف به شهر سنندج را به عناصر ضد انقلاب نداده و سرانجام از محاصره خارج شدند.
مزار مطهر پنج شهید گمنام، به همراه پیکر پاک و مطهر شهیدان «عدنان مردوخی» از پیشمرگان مسلمان کُرد و «محمدرشید احمید» از درجه‌داران ارتش جمهوری اسلامی ایران که هشتم اردیبهشت ۱۳۵۹ در مقابل ضد انقلاب به شهادت رسیدند، در باشگاه افسران سنندج قرار دارد.