جامعه اطلاعاتی کشور برای خشکاندن ریشه های فساد کوشش کند/ لحظه‌ای از ضدانقلاب غافل نشوید
678

آیت الله رئیسی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جامعه اطلاعاتی استان کردستان:

جامعه اطلاعاتی کشور برای خشکاندن ریشه های فساد کوشش کند/ لحظه‌ای از ضدانقلاب غافل نشوید

رئیس جمهور گفت: برای خشکاندن ریشه های فساد بکوشید و لحظه‌ای از ضدانقلاب غافل نشوید.

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی روز جمعه در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان کردستان از نمایشگاه دستاوردها و اقدامات جامعه اطلاعاتی در محل اداره کل اطلاعات استان کردستان بازدید کرد و با توضیحات کارشناسان و مدیران در جریان فعالیت نهادهای اطلاعاتی استان در زمینه های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قرار گرفت.
در حاشیه این بازدید، رییس جمهور باحضور در میان جمعی از کارکنان اداره کل اطلاعات کردستان، ضمن تقدیر از اقدامات و مجاهدت‌های بعمل آمده از سوی این عزیزان، گفت: برای خشکاندن ریشه های فساد بکوشید و لحظه‌ای از ضدانقلاب غافل نشوید.
دکتر رئیسی در ادامه گفت: هشدار دادن توسط دستگاه‌های اطلاعاتی لازم است اما کافی نیست بلکه باید مجدانه برای پیشگیری از وقوع فساد و ناامنی اقدام کرد.