استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌های ملی و محلی برای یافتن ناپدیدشدگان و تسکین آلام داغ‌دیدگان سیل استهبان
574

در گفتگوی رئیس جمهور با استاندار فارس تاکید شد؛

استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌های ملی و محلی برای یافتن ناپدیدشدگان و تسکین آلام داغ‌دیدگان سیل استهبان

رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با استاندار فارس، ضمن پیگیری حادثه سیل، در جریان آخرین جزئیات و اطلاعات عملیات جست‌وجوی ناپدیدشدگان قرار گرفت.

آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی در تماس تلفنی با محمدهادی ایمانیه، با تاکید بر رسیدگی سریع به قصورهای احتمالی، به استاندار فارس دستور داد از ظرفیت همه دستگاه‌های ملی و محلی برای جبران خسارات آسیب‌دیدگان و تسکین آلام داغ‌دیدگان استفاده نماید.
رئیس جمهور در این تماس ضمن ابراز همدردی با قربانیان حادثه، بر بسیج همه ظرفیت‌های موجود برای یافتن ناپدیدشدگان سیل و رسیدگی به امور خانواده قربانیان تاکید کرد.