دکتر رئیسی فرارسیدن روز ملی مالزی را به پادشاه و نخست وزیر این کشور تبریک گفت
216

در پیام‌هایی جداگانه؛

دکتر رئیسی فرارسیدن روز ملی مالزی را به پادشاه و نخست وزیر این کشور تبریک گفت

رئیس جمهور در پیام‌هایی جداگانه فرارسیدن روز ملی مالزی را به «عبدالله رعایه‌الدین المصطفی بالله شاه» پادشاه و «داتو سری اسماعیل صبری یعقوب» نخست وزیر این کشور تبریک گفت.

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در پیامی به «عبدالله رعایه‌الدین المصطفی بالله شاه» پادشاه مالزی با تبریک فرارسیدن روز ملی این کشور تاکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های فراوان همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و مالزی، از گسترش روابط دوجانبه و چندجانبه در همه حوزه‌ها استقبال می‌کنیم و امیدوارم تعمیق روابط دو کشور، نقش مهمی در تأمین منافع، وحدت و همبستگی میان ملت‌هایمان ایفا کند.
رئیس جمهور همچنین در پیامی به «داتو سری اسماعیل صبری یعقوب» نخست وزیر مالزی به منظور تبریک روز ملی کشورش، با ابراز خرسندی از روند رو به رشد مناسبات دو کشور اظهار امیدواری کرده است که در پرتو پیوندهای مشترک اسلامی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، بیش از پیش شاهد گسترش و تقویت روابط دوستانه و برادرانه در راستای تامین منافع دو ملت و وحدت امت اسلامی باشیم.