گفتگوی تلفنی دکتر رئیسی با مراجع عظام تقلید به مناسبت هفته دولت
259

گفتگوی تلفنی دکتر رئیسی با مراجع عظام تقلید به مناسبت هفته دولت

رئیس جمهور به مناسبت هفته دولت در تماس های تلفنی جداگانه با مراجع عظام تقلید حضرات آیات عظام نوری همدانی، جوادی آملی، مکارم شیرازی، شبیری زنجانی و سبحانی گفتگو و اقدامات دولت در سال گذشته را برای ایشان تشریح کرد.

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی به مناسبت هفته دولت در تماس های تلفنی جداگانه با مراجع عظام تقلید حضرات آیات عظام نوری همدانی، جوادی آملی، مکارم شیرازی، شبیری زنجانی و سبحانی، با عرض تسلیت ایام اسارت آل الله و اشاره به اقدامات دولت در سال گذشته از ایشان خواستند نظرات و رهنمودهای خود را مطرح فرمایند.
مراجع عظام نیز ضمن بیان برخی اولویت ها نسبت به مردم، اعلام نمودند برای موفقیت دولت در خدمت به مردم همواره دعاگو هستند.