دستور رئیس جمهور به وزیر کشور برای بررسی فوری و دقیق حادثه رخ داده برای خانم امینی
261

دستور رئیس جمهور به وزیر کشور برای بررسی فوری و دقیق حادثه رخ داده برای خانم امینی

رئیس جمهور به وزیر کشور دستور داد جزئیات حادثه رخ داده برای خانم مهسا امینی را با فوریت و دقت مورد بررسی قرار داده و گزارش نتایج حاصله را ارائه کند.

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی که در سفر ازبکستان به سر می‌برد، پیرو انتشار اخباری درباره اتفاقات رخ داده برای یک خانم جوان، به وزیر کشور دستور داد، علت و جزئیات حادثه را با فوریت و دقت به صورت ویژه بررسی و نتیجه را گزارش کند.