بازدید رئیس جمهور از مجموعه تاریخی «میدان ریگستان» در مرکز شهر سمرقند
499

بازدید رئیس جمهور از مجموعه تاریخی «میدان ریگستان» در مرکز شهر سمرقند

رئیس جمهور از مجموعه تاریخی «میدان ریگستان» در مرکز شهر سمرقند بازدید کرد.

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در آخرین برنامه سفر خود به ازبکستان در مجموعه تاریخی «میدان ریگستان» در مرکز شهر سمرقند حضور یافت.
رئیس جمهور ضمن بازدید از این مجموعه تاریخی در جریان تاریخچه بناهای فرهنگی و آموزشی ساخته شده در میدان ریگستان قرار گرفت.
این مجموعه تاریخی در دوره سلسله تیموریان با معماری ایرانی - اسلامی بنا نهاده شده و نام آن به رودخانه‌ای اشاره دارد که پیش از ساخت این میدان، خشک می‌شود و تنها ریگ‌های آن بجا می‌ماند.
این میدان مرکب از سه مدرسه الغ‌بیگ، شیردار و طلاکاری است که قدیمی ترین بنای آن در قرن هشتم شمسی ساخته شده و امروزه بخشی از این فضای آموزشی به موزه فرهنگ و هنر ازبکستان تبدیل شده است.