عیادت آیت‌الله رئیسی از برخی مجروحین اغتشاشات اخیر
745

با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران صورت گرفت؛

عیادت آیت‌الله رئیسی از برخی مجروحین اغتشاشات اخیر

رئیس جمهور با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، از تعدادی از مجروحین اغتشاشات اخیر عیادت کرد.

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، شامگاه یکشنبه با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، از تعدادی از مجروحین اغتشاشات اخیر عیادت کرد و با گفتگو با کادر درمانی در جریان روند رسیدگی و درمان آنان قرار گرفت.