عزیمت آیت‌الله رئیسی به آستانه برای شرکت در ششمین اجلاس سران کنفرانس سیکا
214

به دعوت رئیس جمهور قزاقستان صورت گرفت؛

عزیمت آیت‌الله رئیسی به آستانه برای شرکت در ششمین اجلاس سران کنفرانس سیکا

رئیس جمهور به منظور شرکت و سخنرانی در ششمین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس «سیکا»، با بدرقه رسمی معاون اول و با حضور معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از اعضای کابینه عازم قزاقستان شد.

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز چهارشنبه، به منظور شرکت در ششمین نشست سران کشورهای عضو «کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا» (سیکا) و به دعوت رئیس جمهور قزاقستان، عازم آستانه پایتخت این کشور شد.
رئیس جمهور در این سفر دو روزه، علاوه بر شرکت و سخنرانی در ششمین اجلاس سران «سیکا» با تعدادی از سران کشورهای حاضر در این نشست نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد.