دکتر دهقانی فیروزآبادی به ریاست بنیاد ملی نخبگان کشور منصوب شد
336

در حکمی از سوی دکتر رئیسی؛

دکتر دهقانی فیروزآبادی به ریاست بنیاد ملی نخبگان کشور منصوب شد

آیت‌الله رئیسی در حکمی دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور را با حفظ سمت و برای مدت یکسال به عنوان رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور منصوب کرد.

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در حکم انتصاب دکتر دهقانی فیرزآبادی به عنوان رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور اظهار امیدواری کرده است که وی با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به «عدالت محوری»، «روحیه انقلابی»، «مردمداری»، «پاکدستی و فسادستیزی»، «قانونمداری» و «مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی»، ضمن بهره گیری از کلیه ظرفیت‌های موجود، با برنامه‌ریزی مناسب و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور محوله، در راهبری و پیشبرد اهداف عالیه آن بنیاد مجدانه تلاش کند.