اولویت ایران تعمیق و توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با کشورهای مسلمان است
248

دکتر رئیسی در مراسم دریافت استوارنامه سفیر جدید مالزی:

اولویت ایران تعمیق و توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با کشورهای مسلمان است

رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران علیرغم تحریم‌ها و تهدیدها، گام‌های بلندی در جهت توسعه و پیشرفت برداشته است، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌های بزرگ موجود در ایران و مالزی امیدواریم این ظرفیت‌ها در جهت پیشرفت هر چه بیشتر همکاری‌های فیمابین به کار گرفته شود.

آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز یکشنبه در مراسم دریافت استوارنامه «خیری بن‌عمر» سفیر جدید مالزی با بیان اینکه روابط دو کشور مسلمان ایران و مالزی به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مسیر توسعه بوده است، تصریح کرد: اولویت دولت ایران تعمیق و توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با کشورهای مسلمان است.
دکتر رئیسی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران علیرغم تحریم‌ها و تهدیدها، گام‌های بلندی در جهت توسعه و پیشرفت برداشته است، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های بزرگ موجود در دو کشور امیدواریم این ظرفیت‌ها در جهت پیشرفت هر چه بیشتر همکاری بین ایران و مالزی به کار گرفته شود.
«خیری بن‌عمر» سفیر جدید مالزی نیز در این مراسم ضمن ابلاغ سلام‌ها و تحیات پادشاه و نخست وزیر جدید و مردم مالزی به دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران، گفت: تجارت، سرمایه‌گذاری، آموزش، علم و فناوری و گردشگری از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه روابط ایران و مالزی باشد.