آیت‌الله رئیسی از اولین نمایشگاه احیاگران واحدهای اقتصادی بازدید کرد
121

در ادامه برنامه‌های سفر به استان یزد؛

آیت‌الله رئیسی از اولین نمایشگاه احیاگران واحدهای اقتصادی بازدید کرد

رئیس جمهور در ادامه برنامه‌های سفر دولت مردمی به استان یزد، از اولین نمایشگاه احیاگران واحدهای اقتصادی که در شهرک صنعتی یزد برپا شده است، بازدید کرد.

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه‌های روز اول سفر دولت مردمی به استان یزد، از اولین نمایشگاه احیاگران واحدهای اقتصادی که در شهرک صنعتی یزد برپا شده است، بازدید کرد.
در این نمایشگاه واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل که با کمک مجموعه‌های اقتصادی به عنوان احیاگر به مدار تولید و اشتغال‌آفرینی بازگشته‌اند و نیز بخشی از مجموعه های احیاگر به ارائه گزارشی از اقدامات، فعالیت ها و وضعیت کنونی خود پرداختند.
گفتنی است در یکسال گذشته ۷۶ واحد صنعتی در استان یزد احیا شده و به مدار تولید بازگشته‌اند.