بازدید حجت الاسلام رئیسی از تولید صنعتی محلول تزریقی استامینوفن در مرکز دارویی ثامن
105

بازدید حجت الاسلام رئیسی از تولید صنعتی محلول تزریقی استامینوفن در مرکز دارویی ثامن