بازدید تولیت آستان قدس رضوی حجت الاسلام رئیسی از مناطق زلزله زده خراسان رضوی
121

بازدید تولیت آستان قدس رضوی حجت الاسلام رئیسی از مناطق زلزله زده خراسان رضوی

 مدت زمان: 4 دقیقه 31 ثانیه 

 مدت زمان: 4 دقیقه 31 ثانیه