بررسی کلیات طرح دولت برای اصلاح ساختار بودجه کشور/ ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در زمینه توسعه تجارت خارجی
321

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی صورت گرفت؛

بررسی کلیات طرح دولت برای اصلاح ساختار بودجه کشور/ ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در زمینه توسعه تجارت خارجی

اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی کلیات طرح دولت برای اصلاح ساختار بودجه کشور شامل رویکردها، شیوه برطرف کردن چالش‌های نظام بودجه‌ریزی و انجام نظارت دقیق را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در جلسه سه‌شنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، کلیات طرح دولت برای اصلاح ساختار بودجه کشور شامل رویکردها، شیوه برطرف کردن چالش‌های نظام بودجه‌ریزی و انجام نظارت دقیق مطرح و نظرات و پیشنهادها بررسی شد.
در این جلسه همچنین گزارشی از اقدامات صورت گرفته در زمینه توسعه تجارت خارجی ارائه شد.