ابراز همدردی آیت‌الله رئیسی با دولت و ملت تاجیکستان
238

ابراز همدردی آیت‌الله رئیسی با دولت و ملت تاجیکستان

رئیس جمهور در پیامی به امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، کشته و مجروح شدن تعدادی از مردم این کشور در واقعه ریزش بهمن در ولایت خودمختار بدخشان را به وی تسلیت گفت و با مردم کشور برادر و دوست، جمهوری تاجیکستان ابراز همدردی کرد.

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در پیامی به امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، کشته و مجروح شدن تعدادی از مردم این کشور در واقعه ریزش بهمن در ولایت خودمختار بدخشان را به وی تسلیت گفت و با مردم کشور برادر و دوست، جمهوری تاجیکستان ابراز همدردی  کرد.