سومین واحد بخار نیروگاه ارومیه به صورت رسمی به شبکه سراسری برق متصل شد
244

با حضور دکتر رئیسی؛

سومین واحد بخار نیروگاه ارومیه به صورت رسمی به شبکه سراسری برق متصل شد

رئیس جمهور به صورت رسمی از سومین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه بهره‌برداری کرد.

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی که امروز جمعه به استان آذربایجان غربی سفر کرده است از سومین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه به صورت رسمی بهره‌برداری کرد.
با اتصال سومین واحد بخار نیروگاه ارومیه به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات توان اسمی تولید این نیروگاه به بیش از ۱۵۰۰ مگاوات افزایش یافت.
با بهره‌برداری از این بخش همچنین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه به ارزش ۴۰۰ میلیون یورو تکمیل شد.
احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه بر مبنای بند ۱۹ قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور براساس مکانیسم بازگشت سرمایه از محل صرفه‌جویی سوخت است.
بهره‌برداری از واحد سوم بخش بخار نیروگاه سیکل‌ترکیبی ارومیه همچنین سالانه ۷۸۵ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف سوخت در پی خواهد شد.
نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه با برخورداری از ۶ واحد گازی و ۳ واحد بخار با ظرفیت ۱۴۷۸ مگاوات یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین واحدهای تولید برق در غرب کشور است.
رئیس جمهور در جریان بهره‌برداری از سومین واحد بخار این نیروگاه با تعدادی از کارگران شاغل در این مجتمع عظیم صنعتی گفتگوی صمیمانه‌ای داشت و در جریان وضعیت کاری و معیشتی آنها قرار گرفت.